ما کی هستیم!

خانهدرباره

ما کی هستیم؟

آپراکر خدمتی از آژانس دیجیتال مارکتینگ آپراک است که خدمت توزیع تبلیغات در اینستاگرام را ارائه می دهد. در این خدمت استخری از افراد با دنبال کنندگانی از 500 تا 10 هزار فالوئر به عنوان توزیع کنندگان تبلیغ وجود دارد. تبلیغ دهنده با سفارش تبلیغ به این استخر دسترسی پیدا می کند. تبلیغ دهنده می تواند خود محتوای تبلیغ را تولید کند و سفارش گذاری برای تبلیغ را انجام دهد و یا اینکه کار تولید محتوا را نیز به آپراکرها بسپرد(UGC). به علت واقعی بودن فالوئرها و درصد بالای درگیری، این تبلیغات علاوه بر دسترسی بالاتر به مخاطبین واقعی، نقش بازاریابی ارجاعی(Referral Marketing) را نیز انجام می دهد. دنبال کنندگان آپراکرها اعضای خانواده ایشان و دوستان نزدیکشان هستند لذا تاثیرگذاری بیشتری دارد. تبلیغ دهنده می تواند شاخصهای مدنظر خود را دسته بندی کند. مثلا از لحاظ جغرافیایی، وضعیت تاهل، دارای فرزند بودن هدفگذاری بهتری را در تبلیغات داشته باشد. آپراکرها گزینش شده اند و تلاش شده با هزینه بسیار کمتری نسبت به تبلیغات سلبریتی محور یا افراد معروف به شاخهای اینستاگرام، نتایج بهتر و کارامدتری را برای تبلیغ دهنده ارائه دهد.